Web Sitesi’ni kullanmadan önce, Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin uygulamamızı okuyunuz. Bu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle Caffè Nero Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilere ilişkin uygulamasına ilişkin hüküm ve şartları onaylamış oluyorsunuz. Eğer, Web Sitesi Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin işlenmesi hükümleri ile bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, lütfen bu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamayınız.
1. Taraflar ve Konu
Bu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), ‘Büyükdere Caddesi Noramin iş Merkezi Kat 1 No 103 Maslak Şişli / İSTANBUL’ adresinde bulunan Caffe Nero Gıda Ürünleri A.Ş. (“Caffè Nero”) ile tüm hakları Caffé Nero’ya ait olan Web Sitesi’ne üye olan kullanıcı (“Üye” ya da “Üyeler”) arasında düzenlenmiş, Web Sitesi üzerinden Üye tarafından onaylanarak karşılıklı olarak aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde yürürlüğe girmiştir. Web Sitesi’ni “Üye” sıfatı ile kullanmaya başlayarak bu Sözleşme’yi tüm hüküm ve koşullarıyla kabul ediyorsunuz.

Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, Web Sitesi üzerinden sunulan Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ile Üye’nin ve Caffé Nero’nun hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Üyelik Sözleşmesi, Üyeler’in kayıt esnasında ”Üye Sözleşmesi’ni okudum ve tüm şartlarıyla kabul ediyorum” yazısının ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutuyu veya bölümü işaretlemek suretiyle Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması ve Üyeler’in onayının Caffè Nero tarafından kabulü anında yürürlüğe girer.

Web Sitesi’ne Üye olabilmeniz için, önceki üyeliğinizin herhangi bir sebeple iptal edilmemiş olması gerekir. Üyeliğinizin daha önceden herhangi bir nedenle iptal edilmiş olması halinde Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamanız üyelik sonucunu doğurmayacaktır.
2. Tanımlar
a. Hizmet (ler): Web Sitesi’ni, Web Sitesi üzerinden Üye’ye sunulan her türlü bilgi, ürün, tedarik, kampanya ve sair içerikleri kapsayan hizmetleri ve Caffè Nero tarafından zaman zaman Web Sitesi’ne dahil edilecek ek hizmetleri ifade eder.
b.
İçerik: Tüm hakları Caffè Nero’ya ait olan ve Web Sitesi’ne Caffè Nero tarafından eklenen ve/veya Üye tarafından Web Sitesi’ne yerleştirilmek suretiyle, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde, Caffè Nero‘ya en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma hakları ile kullanma ve kullandırma hakları verilmiş olan yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriklerin bütünüdür.
c.
Kampanya: Web Sitesi üzerinden Caffè Nero’nun belirlediği çeşitli Hizmetler ve Ürünler ile ilgili olarak, Üyeler’in bu Hizmetler ve Ürünler’den satışa sunulduğu bedelleri üzerinden indirimli şekilde ve/veya ücretsiz olarak yararlanmasını sağlamak amacıyla yapılan faaliyetlerdir. Caffè Nero, Kampanyalar’ın kapsamını istediği zaman ve istediği şekilde değiştirebilir, ilgili Kampanya’yı istediği tarihte ve şekilde sonlandırabilir ve her türden Kampanya’yı ücretli olarak sunabilme hakkını saklı tutar. Kampanyalar yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir.Kampanya’nın farklı ülkelerde geçerli olabilmesi için bu hususun Caffè Nero tarafından yazılı olarak ayrıca ve açıkça belirtilmiş olmalıdır.
d. Ürün: Caffé Nero’nun mağazalarında satışa sunduğu her neviden yiyecek ve içecek ürünleri veya sair mallardır.
e.
Üye: Kişisel bilgilerini Web Sitesi’ndeki ilgili alanlara girmek ve kayıt esnasında ”Üye Sözleşmesi’ni okudum ve tüm şartlarıyla kabul ediyorum” ibaresinin ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayıp Web Sitesi’ne kaydolan gerçek kişidir.
f.
Web Sitesi/Site : Caffé Nero tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli Hizmetl’erin ve İçerik’lerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan site anlamındadır.
3. Web Sitesi’ne Erişim ve Hizmet’ten Faydalanma
a. Web Sitesi üzerinden verilen Hizmetler’den faydalanabilmek için Üye uygun bir cihaza ve internet bağlantısına sahip olmalıdır. Caffè Nero, Üye’ye Web Sitesi’nden faydalanmak için cihaz, internet bağlantısı ve benzeri araç ve hizmetleri sağlamamaktadır.
b. Caffè Nero, Web Sitesi üzerinden sunulan Hizmetler’i ve İçerikler’i bildirimde bulunmaya ve önel vermeye gerek olmaksızın her zaman değiştirebilir. Bu halde, Caffè Nero’nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerçekleştirmeden Web Sitesi kullanılamaz.
c. Web Sitesi üzerindeki yönlendirmeler vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu yönlendirmeler vasıtasıyla erişilen portaller, uygulamalar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği dolayısıyla Caffè Nero’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, Web Sitesi vasıtasıyla geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Caffè Nero’nun sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
d. Üye, Site’ye üye olurken talep edilen kimlik bilgisi, telefon bilgisi, tebligat adresi, yazışma adresi, elektronik posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde verecektir. Üye’nin kişisel bilgileri işbu Sözleşme’nin 7. maddesi, Caffè Nero Gizlilik Politikası ve ilgili mevzuat tahtında korunacaktır.
e. Caffè Nero, Web Sitesi’ne, Üye tarafından yüklenen İçerikler’den veya Site vasıtasıyla gerçekleşen herhangi bir iletişimden sorumlu değildir. Üye tarafından yayınlanan İçerikler, yalnızca İçerikler’i gönderen kişilere aittir ve Caffè Nero bu görüşleri sahiplenmek, benimsemek ya da herhangi bir şekilde savunmak zorunda değildir. İçerikler’le ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.
4. Üye’nin Yükümlülükleri
a. Üye, Web Sitesi’ni kullandığı sürece Üyelik Sözleşmesi’ne, genel kabul gören ahlak kurallarına ve yürürlükteki mevzuata uymayı kabul eder. Web Sitesi’nde suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması halinde sorumluluk tamamen Üye’ye aittir. Üye’nin hareketlerinden doğan hukuki sorunlar veya taleplerden Caffè Nero sorumlu değildir. Üyeler’in Web Sitesi’ni, siyasi ve/veya felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlamak için kullanması, Site’de haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda davranış veya yorumda bulunması ve Web Sitesi’nde toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunması yasaktır.
b. Üye, diğer üyelerin ve/veya Caffé Nero’nun özel ya da gizli dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı; aksi takdirde bu davranışlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun Üye’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
c. Üye, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyali, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyal ile hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemediği materyali Web Sitesi aracılığıyla doğrudan veya mesaj yoluyla paylaşamaz.
d. Üyelik şahsidir ve tek bir gerçek kişinin yalnızca bir üyeliği bulunabilir. Üye, olarak ilgili bölümde verdiği kendisine ait bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu garanti etmektedir.
Üyeliğin, Üye tarafından, sürekli ve/veya geçici olarak bir başkasına devredilmesi veya kullandırılması mümkün değildir.
e. Üye, Web Sitesi sisteminden verdiği siparişin ücretini, Site’de kendisine sunulanlar içinden seçtiği ödeme yöntemi ile ödeyebilir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde ilgili mevzuat göre işlem yapılır.
f. Üye, Ürün bedelini online ödeme yöntemi ile yapmadığı durumda sipariş teslimi sırasında Ürün’ün daha önceden kendisine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde Ürün’ün kendisine teslim edilmeyebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.
g. Üye’nin işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklere aykırı davranması ve/veya mevzuata göre suç tanımına girebilecek şekilde paylaşımlarda bulunduğunun tespiti halinde ilgili Üye, eyleminin tüm yasal sorumluluğu kendisine ait olmak üzere üyelikten çıkartılabilir.
h. Caffè Nero, Üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle ya da bu iletişime müdahale etmekle yükümlü değildir. Üyelik Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmeyen ve/veya ilgili mevzuatın alanına girmeyen konularda ve Hizmet’in özü icabı, Caffè Nero‘nun Üye’ye müdahale etme, sınırlama niyeti, yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. Üye, Caffè Nero tarafından sunulan Hizmet’in kullanımı sırasında üçüncü kişilere zarar verdiği takdirde söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu ve Caffè Nero’nun hiçbir koşulda ve surette sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Üye, üçüncü kişilerle doğabilecek uyuşmazlıklarda ve ihtilaflarda, üçüncü kişilerin tazminat taleplerinde Caffè Nero’nun sorumlu tutulamayacağını, her ne sebeple olursa olsun tutulması halinde ise Caffè Nero’nun katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar ve masrafı karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
i. Üye, Web Sitesi’ni herhangi bir Ürün’ün ve/veya Hizmet’in satışına veya tanıtımına yönelik etkinlik de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir ticari amaç ve faaliyet için kullanamaz. Hizmet üzerinden diğer Üyeler’den doğrudan veya dolaylı olarak ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde bulunamaz, diğer Üyeler’den ticari veya başka amaçlı olarak e-posta ve telefon numarası da dahil olmak üzere, herhangi kişisel bilgi toplayamaz.
j. Üye, Hizmetler’le ilgili olarak Caffè Nero‘ya yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer iletişim platformları aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, gerçek, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder. Bu kapsamda, üye olarak bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır. Caffè Nero, her zaman Üye ile irtibata geçip sözkonusubilgilerin doğrulanmasını isteyebilir. Bu taktirde, üç (3) gün içerisinde bilgi doğrulaması yapılmadığı takdirde, Caffè Nero üyeliği iptal edebilir.

5. Şifre Güvenliği
a. Caffè Nero üyelik başvurusunu, şifreyi veya Üye tarafından iletilen her türlü içeriği reddedebilir. Bu halde Üye’nin herhangi bir itiraz hakkı bulunmaz.
Üye şifresini unuttuğu takdirde, şifre sıfırlama bağlantısı, Üye’nin Site’ye bildirdiği e-posta adresine gönderilecektir. Hatalı veya eksik bilgi verilmesi sebebiyle Üye’nin şifre sıfırlama bağlantısına ulaşamamasından Caffé Nero sorumlu değildir.
b. Şifrenin seçimi, güvenli tutulması, kullanılması ve düzenli olarak değiştirilmesi Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, hesabının güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Şifrenin kaybolması, çalınması, üçüncü kişiler tarafından kullanılması gibi şifrenin sahipliğini ve/veya kontrolünü yitirildiği durumlarda, Üye’nin Caffè Nero’ya haber vermesi gereklidir. Caffé Nero, Üye’nin rızasıyla veya şahsi hatası/kusuruyla şifrenin üçüncü kişilerce kullanılmasından kaynaklanabilecek sorunlardan ve zararlardan sorumlu değildir. Buna ilaveten, Caffé Nero usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle de yükümlü değildir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları
a. Web Sitesi, Hizmetler, Site’ye ilişkin tasarım, yazılım, içerik üzerindeki telif hakkı dahil bununla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri mülkiyet hakkı ve Caffé Nero markası, işaret ve logosu Caffé Nero’ya aittir. Caffé Nero’nun Web Sitesi ile ilgili her türlü ticari bilgi ve know-how’a ilişkin tüm hakları saklıdır.
i. Web Sitesi’nin kendisinin, içeriğinin, örnek dosyalarının, tasarımının, metin, imge, HTML (Hypertext Markup Language) kodu ve diğer kodlar da dahil olmak üzere her neviden parça ve kısımları ile tüm elemanları Caffè Nero’ya aittir ve/veya Caffè Nero tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Web Sitesi kapsamındaki tüm unsurlar ayrı ayrı ve bir bütün olarak ilgili mevzuat ve fikri mülkiyet mevzuatı çerçevesinde korunmaktadır.
ii. İşbu Sözleşme’yi imzalamakla Üye, Web Sitesi’ni ve yazılımlarını, ayrıca Caffè Nero ve işbirliği içerisinde bulunduğu ortakları veya üçüncü kişiler tarafından Site’ye dahil edilen İçerikler’in telif hakları, marka, patent veya benzeri hakların mevzuat uyarınca korunduğunu ve bunları ihlal etmeyeceğini; Web Sitesi’nde yer alan bilgileri ve Caffè Nero’nun fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmayacağını, paylaşmayacağını, dağıtmayacağını, sergilemeyeceğini, çoğaltmayacağını veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmayacağınıı veya hazırlamayacağını veya başkasının Caffè Nero’nun hizmetlerine yetkisiz şekilde erişmesine veya kullanmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Üye, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Caffè Nero’dan talep edilen zarar, ziyan ve tazminatı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılayacaktır.

7. Üye’nin Kişisel Bilgileri ve İçerik
a. Caffè Nero, Web Sitesi kapsamındaki Hizmetler’in ifası, geliştirilmesi, ek hizmetler sunulması, Üyeler’in ve diğer müşterilerin taleplerinin karşılanması, interaktif müşteri programlarının yönetilebilmesi, genel veya Üye’ye özel kampanyaların düzenlenmesi amaçlarıyla üyelik işlemleri ve Web Sitesi‘nin kullanılması sırasında Üye’nin e-posta adresi, adı, soyadı, telefon numarası, adres bilgileri ve sair kişisel bilgilerini isteyebilir, saklayabilir. Caffè Nero Üye’nin kişisel bilgilerini Gizlilik Politikası’na uygun olarak koruyacaktır.
Caffè Nero bu bilgiyi, Üyeler’in isteklerine yanıt vermek, posta, e-posta ya da telefon yoluyla yeni Ürünler, Hizmetler ve promosyonlar hakkında bilgi vermek amacıyla iletişim kurmak için kullanabilir. Caffè Nero Üye’nin kişisel verilerini burada belirtilen amaçlarla işlenmek üzere yurt içinde veya yurt dışında hizmet aldığı üçüncü şahıslar ve/veya bağlı şirketleri ile paylaşabilir. Yurt dışına gönderebilir.
b. Caffè Nero Web Site’sine üye olmayı kabul etmek ve kullanıcı sözleşmesini onaylamakla Üye , işbu 7. madde ile belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere
i. kişisel verilerinin toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına,
ii. işlenmek üzere yurt içinde veya yurt dışında hizmet aldığı üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına,
iii. Caffè Nero’nun yurt içindeki veya yurt dışındaki bağlı şirketlerine gönderilmesine
c. izin ve onay vermektedir. Ayrıca, Üye, Web Sitesi kullanımı ile ilgili ve kullanımı sırasında Caffè Nero’ya verdiği kişisel bilgilerin işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.
Caffè Nero, Üye’nin verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek suretiyle reklam ve pazarlama alanında kullanmak, Üye’lerin genel eğilimlerini belirlemek, İçerik’i ve Hizmet’i zenginleştirmek için üçüncü şahıslara verebilir ve dilediği şekilde kullanabilir. Ancak, bu istatistikler Üye’ye ait kişisel tanımlayıcı bilgi içermeyecektir.
d. Üye, Web Sitesi yoluyla toplanan ve kaydedilen kişisel verilerine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşmak veya bu bilgileri düzeltmek, güncellemek, engellemek veya silmek istediği takdirde, Site’nin, Üye’ye bu imkanı vermesi temin edilecektir.
Sözleşme’nin sonlanması ve/veya Üyeliğin sona ermesi veya iptali halinde, Caffè Nero, Üye’nin kişisel bilgilerini silebilir veya anonim hale getirebilir. Bu halde Caffè Nero, Üye’nin kişisel billgisini paylaştığı üçüncü şahısların da bu bilgileri silmesini, yok etmesini sağlayacaktır.
e. Üye, kendi takdirinde olmak üzere, kişisel bilgilerini diğer Üyeler ile paylaşabilir ve/veya diğer Üyeler’in erişimine açabilir.
f. Üye’nin , kişisel bilgilerini diğer Üyeler ile paylaşması ve/veya diğer Üyeler’in erişimine açması Caffè Nero’nun Gizlilik Politikası ile bağlantılı değildir; bu halde sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.
g. Üye’nin internet protokol adresi, erişim aracının işletim sistemi, tarayıcı tipi veya çerezler (cookies) sebebiyle Üye kişisel bilgilerini iradesi dışında kontrolsüz şekilde üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Bu halde Caffè Nero’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8. Üye’nin Sorumluluğu
a. Üye, Web Sitesi’nde kullanılmak üzere Caffè Nero’ya verdiği ve Site üzerinden ifade ettiği, yüklediği tüm düşünceler, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserleri dahil olmak üzere her türlü İçerik’in tüm haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, ilaveten, onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma v.b. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi durumlarda, Üye, Caffè Nero’ya yönelik her türlü takip ve talepten şahsen sorumlu olduğunu açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder. Caffè Nero bu beyanın doğruluğunu kontrol etmek zorunluluğunda değildir. Ancak, gerektiğinde Üye’nin bu durumu tevsik etmesini isteyebilir.
b. Üye, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları korunmakta olan bir İçeriği, ticari markayı veya diğer tescil edilmiş bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakat olmaksızın hiçbir şartla ve şekilde Web Sitesi’ne ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. Üye, Web Sitesi’ne ilave ettiği her türlü İçerikten şahsen sorumlu olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.
c. Caffè Nero, fikri mülkiyet mevzuatı uyarınca, Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

9. Hizmet Garantisi, Hizmet Seviyesi ve Sorumluluğun Sınırlandırılması
a. Caffè Nero, Hizmet’i ”olduğu gibi”, ”tüm hatalarıyla ile birlikte” ve ”kullanıma sunulduğu haliyle” vermektedir. Caffè Nero, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, Caffè Nero herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. Caffè Nero, Web Sitesi’nde bulunan her türlü içerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya Üye’nin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü durumdan arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Web Sitesi yoluyla yapılan her türlü İçerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu Üye’ye aittir.
b. Caffè Nero, her zaman Web Sitesi’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. İşbu Sözleşme kapsamında Üye’ye sunulan Hizmet’in kapsamı, Caffè Nero tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan genişletilebilir veya daraltılabilir.
c. Caffè Nero, bu Sözleşme’ye uygun olarak, Sözleşme’de yer alan maddelerde tümüyle de değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle, Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan Hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve her an değişebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
d. Web Sitesi’nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından, içeriğinin genişletilmesinden veya daraltılmasından dolayı Caffè Nero’nun Üye’ye veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.
e. Üye’nin Hizmet ile ilgili çekincesi varsa, Hizmet’ten faydalanmayı durdurabilir ve işbu Sözleşme’yi sonlandırabilir.
f. Caffè Nero’nun, Web Sitesi’ni ya da herhangi bir İçeriği kullanmaktan veya kullanamamaktan kaynaklanan herhangi bir özel, ikinci derecede, önemli, örnek niteliğinde, ceza gerektiren, doğrudan veya dolaylı zarardan dolayı, bu türden zararların doğabileceği hakkında bilgilendirilmiş olsun veya olmasın, sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri durumlarda dahil olmak üzere;Site’deki veya herhangi bir İçerik’teki ya da herhangi bir Ürün’deki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya Hizmetler’deki yanlışlar, hatalar veya kusurlardan Üye aracılığıyla sağlanan her türlü kişisel bilginin izinsiz kullanımından, veya virüs, yazılım arızaları ya da benzer mekanizmalardan hiçbir koşulda herhangi bir sorumluluğu yoktur.
g. Yargı ve sair yetkili resmi merci kararıı, altyapı sorunları ve doğal afetler de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Web Sitesi’nden kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir, yenileme veya bakım ve destek çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar da dahil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan hizmet kesintilerinden, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet’in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan, Site’nin kullanımında meydana gelebilecek olası kesintiler veya başka bir sebeple Üye’nin iletişiminde, Hizmet’in sağlanmasında ve/veya İçerik’te oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan Caffè Nero sorumlu değildir. Caffè Nero gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak için ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Hizmetler’e erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

10. Hizmetler
a. Caffè Nero, bir bildirimde bulunmaksızın Üyelik Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ücretsiz kullanılan Hizmetler’i dilediği zaman tamamen veya kısmen ücretli hale getirebilir. Caffè Nero, Web Sitesi’nde standart üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve standart Üyeler’den daha fazla haklara sahip kılınan imtiyazlı üyelik hizmeti de sağlayabilir. Caffè Nero, Hizmetler’in tamamını veya bir kısmını ücretsiz olarak sunmaya devam etmekle yükümlü değildir. Üye bu durumda, söz konusu Hizmet’in ücretini ödeyerek Hizmet’ten faydalanmaya devam edebilir veya Site’yi kullanmayı durdurabilir. Üye’nin Hizmet’ten ücret ile yararlanmayı kabul etmemesi halinde Caffé Nero herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Web Sitesi Sözleşmesi’ni ve Hizmet sağlamayı sonlandıracaktır.
Üyelik ve/veya Hizmet’in ücret karşılığında sunulması halinde, Caffè Nero, ücret karşılığı elektronik fatura düzenleyecek; Üye’nin Web Sitesi’nde kayıtlı e-posta adresine gönderecektir.
b. Caffè Nero, Sözleşme tarihi ve zamanı itibariyle Üye’ye sağladığı Hizmet’in yanısıra ek hizmetler sunabilir. Mevcut Hizmet ve söz konusu ek hizmetler ücretli olabilir. Bu durumda, Caffè Nero kendi takdirinde olmak üzere gerekli gördüğü durumlarda, ek hizmetleri de kapsayacak şekilde, işbu Sözleşme’yi değiştirebilir, ek Sözleşme oluşturabilir veya Üye ile tamamen yeni bir Sözleşme akdedebilir. Caffè Nero, bu ek hizmetleri, mevcut Üye e-posta ve şifresi ile Üye’nin kullanımına sunabileceği gibi, Üye’ye ait yeni bir kullanıcı adı ve şifre yaratmayı da tercih edebilir. Ayrıca, Caffè Nero, bu tür ek hizmetler kapsamında, Üye’den ek kişisel ve diğer türden bilgiler de talep edebilir. Ek hizmetlerin söz konusu olduğu durumlarda işbu Sözleşme kapsamında Hizmet tanımı, Üye’ye verilen ek hizmetleri de kapsayacak şekilde genişleyecektir. Bu kapsamda istenen kişisel bilgiler işbu Sözleşme’nin 7. madde hükmüne tabidir.

11. Web Sitesi’ne Müdahale
a. Üye, Web Sitesi’ne hack’leme ve/veya virüs gönderme olmak üzere herhangi bir şekilde zarar verme amaçlı saldırılar ya da Hizmetler’i kesintiye uğratacak müdahaleler ve/veya yetkisiz erişimler yapamaz. Site’yi diğer Üyeler’e, üçüncü kişilere, diğer web siteleri ya da mobil uygulamalara zarar verme amacıyla kullanamaz. Herhangi bir şekilde kendisinin veya başka bir Üye’nin Web Sitesi‘ne kullanımını engelleyecek, iletişimini sekteye uğratacak, kendisine ve/veya üçüncü kişilere Site’ye müdahalesi suretiyle herhangi bir neviden kazanç sağlayacak girişimlerde bulunamaz. Web Sitesi’nde, yazılımında, tasarımında veya her türlü alt unsurunda herhangi bir hata bulması halinde bu hataları kötüye kullanamaz, üçüncü kişilerle paylaşamaz ve/veya kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin yararına olacak şekilde bu hatalardan faydalanamaz.
b. Üye, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde, Web Sitesi’ne ilişkin kendi bilgileri dahilinde gerçekleşen müdahaleleri ve/veya tespit ettikleri hataları Caffé Nero ile derhal paylaşmakla yükümlüdür.
c. Caffè Nero, Üye’nin işbu maddede öngörülen yasak ve kısıtlamalara aykırı davrandığını tespit ettiği takdirde, üyeliği derhal sonlandırılabilir. Ayrıca, Web Sitesi üzerindeki kişisel bilgileri yetkili yasal mercilere şikayet ve/veya suç duyurusu veyahut da tazminat talebi kapsamında bildirilebilir.

12. Zararların Tazmini
Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklere aykırı davranılması sebebiyle, Caffè Nero‘ya, şubelerine, yetkililerine, temsilcilerine ve/veya diğer çalışanlarına ve Hizmetler’in verilmesi ile ilgili gerçek kişi ve tüzel kişilere verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, zararı doğrudan ya da dolaylı hareketleri ve/veya ihmali ile doğuran Üye’ye aittir. Zararın herhangi bir şekilde tazmin edilmiş olması, Caffè Nero’nun kendi adına dava açmasına engel teşkil etmez.
13. Gizlilik
a. Üye, Caffè Nero’nun yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara ve/veya yetkili kişilere açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye’ye ait kişisel bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Caffè Nero‘dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini peşinen kabul eder.
b. Üye’ye ait kişisel bilgiler, Caffè Nero tarafından gizli tutulur ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak muhafaza edilir.

14. Üyeliğin İptali ve Sözleşme’nin Sonlandırılması
a. Caffè Nero, işbu Sözleşme’yi
i. Üye’nin Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde önceden ihtara, ihbara gerek olmaksızın, aykırılığın giderilmesi için ek süre verme yükümlülüğü olmaksızın derhal sonlandırabilir;
ii. herhangi bir ihlale, veya haklı sebebe ihtiyaç olmaksızın, gerekli gördüğü her zaman, herhangi bir bildirime ihtiyaç olmaksızın derhal sonlandırabilir.
b. Üye’nin üyeliğini her zaman iptal edebilir.
c. Üye’nin yükümlülüklerine aykırı davranması, ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında, Caffè Nero Üye’den zararın tazminini talep hakkına sahiptir.
d. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sonlandırılması halinde, Üye doğmuş tüm haklarını kaybeder ve doğabilecek haklarından feragat etmiş sayılır. Üye, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
e. Üyelik sona ermiş olsa da, reklam, pazar araştırması veya üye odaklı hizmet sunumu için gereken amaçlar doğrultusunda, Web Sitesi’nin haklarını doğrudan veya dolaylı koruyan maddeler yürürlükte kalmaya devam eder. Bu maddeler süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

15. Bildirimler, İletişim ve Tebligat Adresleri
a. Üye, Caffè Nero ile aşağıdaki telefon ve adresten her zaman iletişime geçebilir. Site içindeki ilgili kısımdan Caffè Nero‘ya doğrudan e-posta gönderebilir.
i. Telefon : 902123297500
ii. e-posta : iletisim@caffenero.com.tr
b. Caffé Nero, Üye ile Web Sitesi’nde bulunan e-posta adresi, telefon numaraları ve/veya posta adresi üzerinden iletişim kurabilir.
c. Caffè Nero tarafından yapılan bildirim ve duyurular, Caffè Nero‘nun seçimine bağlı olarak, Üye’nin Web Sitesi’nde güncel tuttuğu e-posta adresine doğrudan e-posta göndererek ve/veya Üye’nin Site’deki ”Bildirimler” alt sayfasında yer alan mesaj kutusuna mesaj bırakarak yapılabilir. Bu şekilde yapılmış bildirim ve duyurular, Üye Site’ye giriş yapmasa dahi, bildirim ve duyuru tarihinde yapılmış olarak kabul edilecektir.
d. Caffè Nero, Üyelik Sözleşmesi’ne dair bildirimleri, Üye’nin Web Sitesi’nde güncel tuttuğu e-posta adresine yapacaktır. Web Sitesi’nde kayıtlı e-posta adresi olmamasından, yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan Caffè Nero sorumlu değildir. Böyle bir durumda, Üye, Web Sitesi’ne giriş yaptığı IP (Internet Protocol) numarasından ilgili internet servis sağlayıcısına ulaşıp internet servis sağlayıcısından Caffè Nero’yla bağlantı kurulan geçerli e-posta adres bilgisini edinebilmesi için Caffè Nero‘ya gerekli izin ve onayı peşinen vermektedir. Aksi yazılı olarak bildirilmedikçe, Üye Site’ye verdiği adresin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. Sözleşme Hükümleri
Üye, Caffè Nero’nun ticari defterlerinin, Web Sitesi’ne ilişkin tuttuğu kayıtlar ile sair kayıtlarının 6100 sayılı HMK m. 193 anlamında tek başına kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.
Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersizliği, yasaya uygun olmaması veya uygulanmaması, Sözleşme’nin geriye kalan kısmının geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemez.
17. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde ve de ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku ve mevzuatı uygulanacaktır. Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
18. Yürürlük
Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin üyeliği iptal edilinceye veya süreli yapıldığı takdirde süresi doluncaya kadar yürürlükte kalacak, tüm hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üyelik Sözleşmesi, üye olmak isteyen kişiler tarafından içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul edildikten sonra onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, Üye, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek Web Sitesi’ne üye olduğu takdirde Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen tüm yükümlülüklere, sorumluluklara ve külfetlere uyacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.