The Journal’a Ho? Geldiniz

En sevdi?iniz içece?i alarak ayaklar?n?z? uzat?n ve arkan?za yaslanarak kahve dünyas?ndaki yolculu?umuza kat?l?n.

The Journal’a Ho? Geldiniz

En sevdi?iniz içece?i alarak ayaklar?n?z? uzat?n ve arkan?za yaslanarak kahve dünyas?ndaki yolculu?umuza kat?l?n.

Hep hikâyelerimizi aktarabilece?imiz bir yerimiz olsun istemi?izdir. O kadar çok hikâyemiz var ki! Gerry’nin (kurucumuz ve CEO’muz) y?llar önce Avrupa kahve dükkan? kültürünü dünyan?n geri kalan?na tan?tma hayalinden, Londra’da bulunan Kavurma Merkezimizdeki Kavurma Ustalar?m?za ve hatta kahvenin ana vatan?nda çiftçilerle yüz yüze görü?meye kadar pek çok hikâye… Umar?z burada kahve seven ve kahveye merakl? herkesin ilgisini çekecek bir ?eyler vard?r.

Ayn? zamanda en son trendlerle ilgili görü?lerimiz ve evinizde (Nero’ya gidememi?seniz e?er) kahvenin tad?na varabilmeniz için sundu?umuz uzman tavsiyelerimizi de bulacaks?n?z.

Ayaklar?n?z? uzat?n, favori içece?inizi al?n ve kahve yolculu?umuzda bize e?lik edin.

Bir sonraki