Caffè Nero, gizliliğinizi korumak ve Web Sitesi’nden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Web Sitesi’ni kullanmadan önce Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin uygulamamızı okuyunuz. Web Sitesi’ne ilişkin Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle Caffe Nero Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilere ilişkin uygulamasına ilişkin hüküm ve şartları açık rızanız ile onaylamış oluyorsunuz.
1. Üye olurken sizden istenen e-posta adresi, ad, soyad, kredi kartı bilgileri telefon numarası, adres bilgileri ve gerekli diğer kişisel verileri sisteme girmekle bu kişisel bilgilerinizin Caffè Nero tarafından burada belirtilen amaçlarla saklanmasını, işlenmesini ve gerekli olduğu ölçüde üçüncü şahıslarla paylaşılmasını ve yurt dışına gönderilmesini kabul etmiş oluyorsunuz. Caffè Nero, kişisel bilgilerinizi Web Sitesi Hizmetleri’nin ifası, geliştirilmesi, ek hizmetler sunulması, Üyeler’in ve diğer müşterilerin taleplerinin karşılanması, interaktif müşteri programlarının yönetilebilmesi, genel veya Üye’ye özel kampanyaların düzenlenmesi amaçlarıyla kullanabilir. Caffè Nero, Üye’nin kişisel verilerini burada belirtilen amaçlarla işlenmek üzere yurt içinde veya yurt dışında hizmet aldığı üçüncü şahıslar ve/veya bağlı şirketleri ile paylaşabilir. Yurt dışına gönderebilir.

2. Web Sitesi ‘ne üye olmayı kabul etmek ve kullanıcı sözleşmesini onaylamakla buradaki amaçlarla sınırlı olmak üzere, Site’yi kullandığınız sürece ve Üye’liğinizin sona ermesinden sonra beş (5) yıldan uzun olmamak üzere izin ve onay veriyorsunuz. Ayrıca, Web Sitesi kullanımı ile ilgili ve kullanımı sırasında Caffè Nero’ya verdiğiniz kişisel bilgilerin işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olduğunu bilmiş ve kabul etmiş oluyorsunuz.
a. kişisel verilerinizin toplamasına, işlemesine, saklamasına,
b. işlenmek üzere yurt içinde veya yurt dışında hizmet aldığı üçüncü şahıslar ile paylaşmasına,
c. yurt içindeki veya yurt dışındaki bağlı şirketlerine göndermesine

3. Sizden talep edilen kişisel bilgiler gizli bilgidir. Bu bilgiler Caffè Nero tarafından gizli tutulur ve aksi ayrıca ve açıkça belirtilmedikçe üçüncü şahıslara açıklanmaz.

4. Web Sitesi’nin kullanımı kapsamında sağlayacağınız kişisel bilgiler Caffè Nero tarafından işlenecektir. Bu kapsamda Caffè Nero, kişisel bilgilerinizi, sözleşme ilişkisi içinde olduğu kredi kartı hizmet sağlayıcı, ödeme hizmet sağlayıcı, internet servis sağlayıcı, mobil uygulama ve internet sitesi yazılım bakım ve destek hizmetleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerle paylaşabilir.

5. Caffè Nero, işlemeyi gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde kişisel bilgilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve yürürlükteki ikincil mevzuata uygun olarak anonim hale getirmek sureti ile saklayabilir. Bu halde, kişisel veriniz, başkaca verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir şekil ve surette kimliği belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemez. Anonimleştirilmiş kişisel veriler istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla kullanabilir.

6. Caffè Nero belirli durumlarda, Üyeler’e ilişkin bilgileri Gizlilik Politikası hükümleri dışında da üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki mevzuat ile getirilen sorumluluklara uymak, Üyelik Sözleşmesi ile eklerinin gereklerini yerine getirmek ve yetkili otorite tarafından ilgili mevzuata göre yürütülen bir araştırma amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

7. Caffè Nero, kişisel bilgilerinizin kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını veya üçüncü şahıslara ifşasını önlemek için gerekli teknik tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

8. Caffé Nero, telekomünikasyon araçlarında meydana gelen aksaklık ve hataları belirleme, sınırlandırma ve kaldırma amacıyla, gerek duyulması halinde kişisel bilgilerinizi derleyebilir, düzenleyebilir ve kullanabilir. Caffè Nero, telekomünikasyon ağının ve hizmetlerinin hukuka aykırı kullanımının önüne geçmek amacıyla bağlantı ve kimlik bilgilerinizi isteyebilir, işleyebilir ve kullanabilir. Kişisel bilgilerinizi suçun takibi amacı ile yargı mercilerine verebilir.

9. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ve işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir ve bu konuda iletisim@caffenero.com.tr e-posta adresi vasıtası ile bilgi talep edebilir, kişisel verilerinize ilişkin herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunması halinde bu yanlışlığın giderilmesini isteyebilir, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü şahıslara da bildirilmesini talep edebilirsiniz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin kullanımı hususunda her türlü soru ve talebinizi iletisim@caffenero.com.tre-posta adresine iletmenizi rica ederiz.

10. Caffè Nero, Üyeler’in IP (internet protocol) adreslerini Web Sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazında kaydedebilir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir. Kullanıcıya en yakın ve uygun Caffè Nero şubelerinin gösterilmesi amacıyla, Web Sitesi üzerinden izin alınarak kaydedilen konum bilgileri de, bu kapsamda değerlendirilir ve gizli tutulur.

11. Caffè Nero, Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Bu taktirde, değişen hükümleri ile Gizlilik Politikası, Web Sitesi’nde yayınlandığı ve Üyeler tarafından elektronik olarak kabul edildiği tarihte yürürlük kazanacaktır.

 

Caffè Nero Mobil Uygulama

Gizlilik Politikası

Caffè Nero, gizliliğinizi korumak ve Mobil Uygulama’dan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Mobil Uygulama’yı  kullanmadan önce Gizlilik Politikası’nı  ve  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) çerçevesinde düzenlenen kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin uygulamamızı okuyunuz. Mobil Uygulama’ya ilişkin Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle   Caffe Nero Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilere ilişkin uygulamasına ilişkin hüküm ve şartları açık rızanız ile onaylamış oluyorsunuz.

 1. Üye olurken sizden istenen  ad, soyad, e-posta adresine ilişkin  kişisel verileri sisteme girmekle bu kişisel bilgilerinizin Caffè Nero tarafından burada belirtilen  amaçlarla saklanmasını, işlenmesini ve gerekli olduğu ölçüde yurt içindeki üçüncü şahıslarla paylaşılmasını kabul etmiş oluyorsunuz.  Caffè Nero, kişisel bilgilerinizi Mobil Uygulama Hizmetleri’nin ifası, geliştirilmesi, ek hizmetler sunulması, Üyeler’in ve diğer müşterilerin taleplerinin karşılanması, interaktif müşteri programlarının yönetilebilmesi, genel veya Üye’ye özel kampanyaların düzenlenmesi amaçlarıyla   Caffè Nero, Üye’nin kişisel verilerini burada belirtilen amaçlarla işlenmek üzere yurt içinde  hizmet aldığı üçüncü şahıslar ve/veya bağlı şirketleri ile paylaşabilir.  Kişisel verilerinizin burada belirtilen amaçlarla yurt dışında hizmet aldığımız üçüncü şahıslara ve/veya bağlı şirketlerimize gönderilmesi açık onayınıza tabidir. Bu hususta sizden ayrıca onay almadığımız sürece kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmayacağız
 2. Mobil Uygulama’ya üye olmayı kabul etmek ve kullanıcı sözleşmesini onaylamakla  buradaki amaçlarla sınırlı olmak üzere, Mobil Uygulama’yı kullandığınız sürece ve Üye’liğinizin sona ermesinden sonra beş (5) yıldan uzun olmamak üzere
 1. Sizden talep edilen kişisel bilgiler gizli bilgidir. Bu bilgiler Caffè Nero tarafından gizli tutulur ve aksi ayrıca ve açıkça belirtilmedikçe üçüncü şahıslara açıklanmaz.
 2. Mobil Uygulama’nın kullanımı kapsamında sağlayacağınız kişisel  bilgiler Caffè Nero tarafından işlenecektir. Bu kapsamda Caffè Nero,  kişisel bilgilerinizi, sözleşme ilişkisi içinde olduğu internet servis sağlayıcı, mobil uygulama ve internet sitesi yazılım bakım ve destek hizmetleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerle paylaşabilir. Mobil Uygulama’nın kullanımı sırasında sağlayacağınız kredi kartınıza ilişkin kişisel veriler ise kredi kartı hizmet sağlayıcısı, ödeme hizmet sağlayıcısı tarafından işlenecektir. Caffè Nero, kredi kartınıza ilişkin hiçbir veriyi işlememektedir.
 3. Caffè Nero, işlemeyi gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde kişisel bilgilerinizi 6698 sayılı  Kanun’a ve yürürlükteki ikincil mevzuata uygun olarak anonim hale getirmek sureti ile saklayabilir. Bu halde, kişisel veriniz, başkaca verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir şekil ve surette kimliği belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemez. Anonimleştirilmiş kişisel veriler istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla  kullanabilir.
 4. Caffè Nero belirli durumlarda, Üyeler’e ilişkin bilgileri Gizlilik Politikası hükümleri dışında da üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki mevzuat ile getirilen sorumluluklara uymak, Üyelik Sözleşmesi ile eklerinin gereklerini yerine getirmek ve yetkili otorite tarafından ilgili mevzuata göre yürütülen bir araştırma amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
 5. Caffè Nero, kişisel bilgilerinizin kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını veya üçüncü şahıslara ifşasını önlemek için gerekli teknik tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 6. Caffé Nero, telekomünikasyon araçlarında meydana gelen aksaklık ve hataları belirleme, sınırlandırma ve kaldırma amacıyla, gerek duyulması halinde kişisel bilgilerinizi derleyebilir, düzenleyebilir ve kullanabilir. Caffè Nero, telekomünikasyon ağının ve hizmetlerinin hukuka aykırı kullanımının önüne geçmek amacıyla bağlantı ve kimlik bilgilerinizi isteyebilir, işleyebilir ve kullanabilir. Kişisel bilgilerinizi suçun takibi amacı ile yargı mercilerine verebilir.
 7. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ve işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir ve bu konuda iletisim@caffenero.com.tr e-posta adresi vasıtası ile bilgi talep edebilir, kişisel verilerinize ilişkin herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunması halinde bu yanlışlığın giderilmesini isteyebilir, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü şahıslara da bildirilmesini talep edebilirsiniz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin kullanımı hususunda her türlü soru ve talebinizi iletisim@caffenero.com.tr e-posta adresine iletmenizi rica ederiz.
 8. Caffè Nero, Üyeler’in IP (internet protocol) adreslerini Mobil Uygulama kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazında kaydedebilir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir. Kullanıcıya en yakın ve uygun Caffè Nero şubelerinin gösterilmesi amacıyla, Mobil Uygulama üzerinden izin alınarak kaydedilen konum bilgileri de, bu kapsamda değerlendirilir ve gizli tutulur.
 9. Caffè Nero, Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Bu taktirde, değişen hükümleri ile Gizlilik Politikası, Mobil Uygulama’da yayınlandığı ve Üyeler tarafından elektronik olarak kabul edildiği tarihte yürürlük kazanacaktır.

Caffè Nero

Mobil Uygulama Üyelik Sözleşmesi

 

Mobil Uygulama’yı  kullanmadan önce, Gizlilik Politikası’nı  ve Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin uygulamamızı okuyunuz. Bu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle  Caffè Nero Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilere ilişkin uygulamasına ilişkin hüküm ve şartları onaylamış oluyorsunuz. Eğer, Mobil Uygulama,  Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin işlenmesi  hükümleri ile  bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, lütfen bu  Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamayınız.

 1. Taraflar ve Konu

Bu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), ‘Büyükdere Caddesi Noramin iş Merkezi Kat 1 No 103 Maslak Şişli / İSTANBUL’ adresinde bulunan Caffe Nero Gıda Ürünleri A.Ş. (“Caffè Nero”) ile tüm hakları Caffé Nero’ya ait olan Mobil Uygulama’ya üye olan mobil kullanıcı (“Üye” ya da “Üyeler”) arasında düzenlenmiş, Mobil Uygulama üzerinden Üye tarafından onaylanarak karşılıklı olarak aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde yürürlüğe girmiştir. Mobil Uygulama’yı “Üye” sıfatı ile kullanmaya başlayarak bu Sözleşme’yi tüm hüküm ve koşullarıyla kabul ediyorsunuz.

Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, Mobil Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ile Üye’nin ve Caffé Nero’nun hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Üyelik Sözleşmesi, Üyeler’in kayıt esnasında ”Üye Sözleşmesi’ni okudum ve tüm şartlarıyla kabul ediyorum” yazısının ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutuyu veya bölümü işaretlemek suretiyle Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması ve Üyeler’in onayının Caffè Nero tarafından kabulü anında yürürlüğe girer.

Mobil Uygulama’ya Üye olabilmeniz için, önceki üyeliğinizin herhangi bir sebeple iptal edilmemiş olması gerekir. Üyeliğinizin daha önceden herhangi bir nedenle iptal edilmiş olması halinde Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamanız üyelik sonucunu doğurmayacaktır.

 1. Tanımlar

 

Hizmet (ler):      Mobil Uygulama’yı, Mobil Uygulama üzerinden Üye’ye sunulan her türlü bilgi, ürün, tedarik, kampanya ve sair içerikleri kapsayan hizmetleri ve Caffè Nero tarafından zaman zaman Mobil Uygulama’ya dahil edilecek ek hizmetleri ifade eder.

İçerik: Tüm hakları Caffè Nero’ya ait olan ve Mobil Uygulama’ya Caffè Nero tarafından eklenen ve/veya Üye tarafından Mobil Uygulama’ya yerleştirilmek suretiyle, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde, Caffè Nero‘ya en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma hakları ile kullanma ve kullandırma hakları verilmiş olan yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriklerin bütünüdür.

Kampanya: Mobil Uygulama üzerinden Caffè Nero’nun belirlediği çeşitli Hizmetler ve Ürünler ile ilgili olarak, Üyeler’in bu Hizmetler ve Ürünler’den satışa sunulduğu bedelleri üzerinden indirimli şekilde ve/veya ücretsiz olarak yararlanmasını sağlamak amacıyla yapılan faaliyetlerdir.. Caffè Nero, Kampanyalar’ın kapsamını istediği zaman ve istediği şekilde değiştirebilir, ilgili Kampanya’yı istediği tarihte ve şekilde sonlandırabilir ve her türden Kampanya’yı ücretli olarak sunabilme hakkını saklı tutar. Kampanyalar yalnızca Türkiye Cumhuriyeti  sınırları içerisinde geçerlidir.Kampanya’nın farklı ülkelerde geçerli olabilmesi için bu hususun Caffè Nero tarafından yazılı olarak ayrıca ve açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Mobil Uygulama: Cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan ve Caffè Nero’nun belirlediği hizmetleri kullanıcıya erişilebilir kılan, tüm hakları Caffè Nero’ya ait olan yazılımdır.

Ürün: Caffé Nero’nun mağazalarında satışa sunduğu her neviden yiyecek ve içecek ürünleri veya sair mallardır.

Üye: Kişisel bilgilerini Mobil Uygulama’daki ilgili alanlara girmek ve kayıt esnasında ”Üye Sözleşmesi’ni okudum ve tüm şartlarıyla kabul ediyorum” ibaresinin ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayıp Mobil Uygulama’ya kaydolan gerçek kişidir.

 

 1. Mobil Uygulama’ya Erişim ve Hizmet’ten Faydalanma

Mobil Uygulama üzerinden verilen Hizmetler’den faydalanabilmek için Üye uygun bir cihaza ve internet bağlantısına sahip olmalıdır. Caffè Nero, Üye’ye  Mobil Uygulama’dan faydalanmak için  cihaz, internet bağlantısı ve benzeri araç ve hizmetleri sağlamamaktadır.

Caffè Nero, Mobil Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’i ve İçerikler’i bildirimde bulunmaya ve önel vermeye gerek olmaksızın her zaman değiştirebilir. Bu halde, Caffè Nero’nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerçekleştirmeden Mobil Uygulama kullanılamaz.

Mobil Uygulama üzerindeki yönlendirmeler vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu yönlendirmeler vasıtasıyla erişilen portaller, uygulamalar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği dolayısıyla Caffè Nero’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, Mobil Uygulama vasıtasıyla geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden  Caffè Nero’nun sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

Üye, Mobil Uygulama’ya üye olurken talep edilen kimlik bilgisi, telefon bilgisi, tebligat adresi, yazışma adresi, elektronik posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde verecektir. Üye’nin  kişisel bilgileri işbu Sözleşme’nin 7. maddesi, Caffè Nero Gizlilik Politikası ve ilgili mevzuat tahtında  korunacaktır.

Caffè Nero, Mobil Uygulama’ya, Üye tarafından yüklenen İçerikler’den veya Mobil Uygulama vasıtasıyla gerçekleşen herhangi bir iletişimden sorumlu değildir. Üye tarafından yayınlanan İçerikler, yalnızca İçerikler’i gönderen kişilere aittir ve Caffè Nero bu görüşleri sahiplenmek, benimsemek ya da herhangi bir şekilde savunmak zorunda değildir. İçerikler’le ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

 1. Üye’nin Yükümlülükleri

4.1 Üye, Mobil Uygulama’yı kullandığı sürece Üyelik Sözleşmesi’ne, genel kabul gören ahlak kurallarına ve yürürlükteki mevzuata uymayı kabul eder. Mobil Uygulama’da suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk tamamen Üye’ye aittir. Üye’nin hareketlerinden doğan hukuki sorunlar veya taleplerden Caffè Nero sorumlu değildir.Üyeler’in Mobil Uygulama’yı, siyasi ve/veya felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlamak için kullanması, Mobil Uygulama’da haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda davranış veya yorumda bulunması ve Mobil Uygulama’da toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunması yasaktır.

4.2 Üye, diğer üyelerin ve/veya Caffé Nero’nun özel ya da gizli dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı; aksi takdirde bu davranışlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun Üye’ye  ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3  Üye, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyali, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyal ile hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemediği materyali Mobil Uygulama üzerinde doğrudan veya mesaj yoluyla paylaşamaz.

4.4    Üyelik şahsidir ve tek bir gerçek kişinin yalnızca bir üyeliği bulunabilir. Üye, olarak ilgili bölümde verdiği  kendisine ait  bilgilerin doğru ve gerçek t olduğunu garanti etmektedir.

Üyeliğin, Üye tarafından, sürekli ve/veya geçici olarak bir başkasına devredilmesi veya kullandırılması mümkün değildir.

4.5 Üye, Mobil Uygulama sisteminden verdiği siparişin ücretini, Mobil Uygulama’da kendisine sunulanlar içinden seçtiği ödeme yöntemi ile ödeyebilir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde  ilgili mevzuat göre işlem yapılır.

4.6 Üye, Ürün bedelini online ödeme yöntemi ile yapmadığı durumda sipariş teslimi sırasında Ürün’ün daha önceden kendisine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde Ürün’ün kendisine teslim edilmeyebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

4.7  Üye’nin işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklere aykırı davranması ve/veya mevzuata göre suç tanımına girebilecek şekilde paylaşımlarda bulunduğunun  tespiti halinde ilgili Üye, eyleminin tüm yasal sorumluluğu kendisine ait olmak üzere üyelikten çıkartılabilir.

4.8    Caffè Nero, Üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle ya da bu iletişime müdahale etmekle yükümlü değildir.  Üyelik Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmeyen ve/veya ilgili mevzuatın alanına girmeyen konularda ve Hizmet’in özü icabı, Caffè Nero‘nun Üye’ye müdahale etme, sınırlama niyeti, yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. Üye, Caffè Nero tarafından sunulan Hizmet’in kullanımı sırasında üçüncü  kişilere zarar verdiği takdirde söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu ve Caffè Nero’nun hiçbir koşulda ve surette sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Üye, üçüncü kişilerle doğabilecek uyuşmazlıklarda ve ihtilaflarda, üçüncü kişilerin tazminat taleplerinde Caffè Nero’nun sorumlu tutulamayacağını, her ne sebeple olursa olsun tutulması halinde ise Caffè Nero’nun katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar ve masrafı karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.9 Üye, Mobil Uygulama’yı herhangi bir Ürün’ün ve/veya Hizmet’in satışına veya tanıtımına yönelik etkinlik de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir ticari amaç ve faaliyet için kullanamaz. Hizmet üzerinden diğer Üyeler’den doğrudan veya dolaylı olarak ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde bulunamaz, diğer Üyeler’den ticari veya başka amaçlı olarak e-posta ve telefon numarası da dahil olmak üzere, herhangi kişisel bilgi toplayamaz.

4.10    Üye,  Hizmetler’le ilgili olarak Caffè Nero‘ya yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer iletişim platformları aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, gerçek, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder. Bu kapsamda, üye olarak bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır. Caffè Nero, her zaman Üye ile irtibata geçip sözkonusubilgilerin doğrulanmasını isteyebilir. Bu taktirde, üç (3) gün içerisinde bilgi doğrulaması yapılmadığı takdirde,  Caffè Nero  üyeliği iptal edebilir.

 1. Şifre Güvenliği

Caffè Nero üyelik başvurusunu, şifreyi veya Üye tarafından iletilen her türlü içeriği reddedebilir. Bu halde Üye’nin herhangi bir itiraz hakkı bulunmaz.

Üye şifresini unuttuğu takdirde, şifre sıfırlama bağlantısı, Üye’nin Mobil Uygulama’ya bildirdiği e-posta adresine gönderilecektir. Hatalı veya eksik bilgi verilmesi sebebiyle Üye’nin şifre sıfırlama bağlantısına ulaşamamasından Caffé Nero sorumlu değildir.

Şifrenin seçimi, güvenli tutulması, kullanılması ve düzenli olarak değiştirilmesi Üye’nin sorumluluğundadır.  Üye, hesabının güvenliğini tehlikeye atacak  herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Şifrenin kaybolması, çalınması, üçüncü kişiler tarafından kullanılması gibi şifrenin sahipliğini ve/veya kontrolünü yitirildiği durumlarda, Üye’nin Caffè Nero’ya haber vermesi gereklidir. Caffé Nero, Üye’nin rızasıyla veya şahsi hatası/kusuruyla şifrenin üçüncü kişilerce kullanılmasından kaynaklanabilecek sorunlardan ve zararlardan sorumlu değildir. Buna ilaveten, Caffé Nero usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle de yükümlü değildir.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1  Mobil Uygulama, Hizmetler, , Mobil Uygulama’ya ilişkin  tasarım, yazılım,  içerik üzerindeki telif hakkı dahil bununla sınırlı olmamak üzere her türlü  fikri mülkiyet hakkı ve Caffé Nero markası, işaret ve logosu Caffé Nero’ya aittir. Caffé Nero’nun Mobil Uygulama ile ilgili her türlü ticari bilgi ve know-how’a ilişkin tüm hakları saklıdır.

 

 1. Üye’nin Kişisel Bilgileri ve İçerik

Caffè Nero,  Üyelik işlemleri ve Mobil Uygulama’nın kullanılması sırasında Üye’nin adı, soyadı,  e-posta adresine ilişkin bilgilerini isteyebilir, saklayabilir, işleyebilir. Caffè Nero, Üye’nin sözkonusu kişisel bilgilerini   Mobil Uygulama kapsamındaki Hizmetler’in ifası, geliştirilmesi, ek hizmetler sunulması, Üyeler’in ve diğer müşterilerin taleplerinin karşılanması, interaktif müşteri programlarının yönetilebilmesi, genel veya Üye’ye özel kampanyaların düzenlenmesi amaçlarıyla işleyecektir. Caffè Nero Üye’nin kişisel bilgilerini  Gizlilik Politikası’na uygun olarak koruyacaktır.

Caffè Nero bu bilgiyi, Üyeler’in hizmet taleplerini karşılamak,  e-posta yoluyla yeni Ürünler, Hizmetler ve promosyonlar hakkında bilgi vermek amacıyla iletişim kurmak için kullanabilir. Caffè Nero Üye’nin kişisel verilerini burada belirtilen amaçlarla işlenmek üzere yurt içinde hizmet aldığı üçüncü şahıslar ve/veya bağlı şirketleri ile paylaşabilir. Bu kapsamda Caffè Nero,  kişisel bilgilerinizi, sözleşme ilişkisi içinde olduğu internet servis sağlayıcı, mobil uygulama ve internet sitesi yazılım bakım ve destek hizmetleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerle paylaşabilir. Mobil Uygulama’nın kullanımı sırasında sağlayacağınız kredi kartınıza ilişkin kişisel veriler ise kredi kartı hizmet sağlayıcısı, ödeme hizmet sağlayıcısı tarafından işlenecektir. Caffè Nero, kredi kartınıza ilişkin hiçbir veriyi işlememektedir.

Kişisel verilerinizin burada belirtilen amaçlarla yurt dışında hizmet aldığımız üçüncü şahıslara ve/veya bağlı şirketlerimize gönderilmesi açık onayınıza tabidir. Bu hususta sizden ayrıca onay almadığımız sürece kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmayacağız.

Caffè Nero Mobil Uygulama’ya üye olmayı kabul etmek ve kullanıcı sözleşmesini onaylamakla  Üye, işbu 7. madde ile belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere

izin ve onay vermektedir. Ayrıca, Üye, Mobil Uygulama kullanımı ile ilgili ve kullanımı sırasında Caffè Nero’ya verdiği kişisel bilgilerin işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

Caffè Nero, Üye’nin verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek suretiyle reklam ve pazarlama alanında kullanmak, Üye’lerin genel eğilimlerini belirlemek, İçerik’i ve Hizmet’i zenginleştirmek için üçüncü şahıslara verebilir ve dilediği şekilde kullanabilir. Ancak, bu istatistikler Üye’ye ait kişisel tanımlayıcı bilgi içermeyecektir.

Üye, Mobil Uygulama yoluyla toplanan ve kaydedilen kişisel verilerine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşmak veya bu bilgileri düzeltmek, güncellemek, engellemek veya silmek istediği takdirde, Mobil Uygulama’nın, Üye’ye bu imkanı vermesi temin edilecektir.

Sözleşme’nin sonlanması ve/veya Üyeliğin sona ermesi veya iptali halinde,  Caffè Nero, Üye’nin kişisel bilgilerini silebilir, yok edebilir veya anonim hale getirebilir. Bu halde Caffè Nero, Üye’nin kişisel billgisini paylaştığı üçüncü şahısların da bu bilgileri silmesini, yok etmesini sağlayacaktır.

Üye, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“6698 Sayılı Kanun”) 11.nci maddesi kapsamında  aşağıdaki haklara sahiptir.

Yukarıda sayılan bu talepler internet sitemiz üzerinde İletişim Formunu doldurmak veya  0212 329 75 00 numarasını aramak suretiyle Caffè Nero’ya her zaman yönlendirilebilir.

Üye, kendi takdirinde olmak üzere, kişisel bilgilerini  diğer  Üyeler ile paylaşabilir ve/veya diğer Üyeler’in erişimine açabilir.

Üye’nin , kişisel bilgilerini diğer Üyeler ile paylaşması ve/veya diğer Üyeler’in  erişimine açması Caffè Nero’nun Gizlilik Politikası ile bağlantılı değildir; bu halde sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.

Üye’nin internet protokol adresi, erişim aracının işletim sistemi, tarayıcı tipi veya çerezler (cookies) sebebiyle Üye kişisel bilgilerini iradesi dışında kontrolsüz şekilde üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Bu halde  Caffè Nero’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Caffè Nero, kişisel bilgilerin ve İçerik’in, Mobil Uygulama sisteminde, hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla 6698 Sayılı Kanun ile öngörülen şekilde  yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

 1. Üye’nin Sorumluluğu

8.1  Üye, Mobil Uygulama’da kullanılmak  üzere Caffè Nero’ya verdiği ve Mobil Uygulama üzerinden ifade ettiği, yüklediği tüm düşünceler, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserleri dahil olmak üzere her türlü İçerik’in tüm haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, ilaveten, onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma v.b. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi durumlarda,  Üye, Caffè Nero’ya yönelik her türlü takip ve talepten şahsen sorumlu olduğunu açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder. Caffè Nero bu beyanın doğruluğunu kontrol etmek zorunluluğunda değildir. Ancak, gerektiğinde Üye’nin bu durumu tevsik etmesini isteyebilir.

8.2 Üye, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları korunmakta olan bir İçeriği, ticari markayı veya diğer tescil edilmiş bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakat olmaksızın hiçbir şartla ve şekilde Mobil Uygulama’ya ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. Üye, Mobil Uygulama’ya ilave ettiği her türlü İçerikten şahsen sorumlu olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

8.3 Caffè Nero, fikri mülkiyet mevzuatı uyarınca, Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 1. Hizmet Garantisi, Hizmet Seviyesi ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

Caffè Nero, Hizmet’i ”olduğu gibi”, ”tüm hatalarıyla ile birlikte” ve ”kullanıma sunulduğu haliyle” vermektedir. Caffè Nero, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, Caffè Nero  herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. Caffè Nero, Mobil Uygulama’da bulunan her türlü içerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya Üye’nin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü durumdan arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Mobil Uygulama yoluyla yapılan her türlü İçerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu  Üye’ye aittir.

Caffè  Nero, her zaman Mobil Uygulama’nın çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.  İşbu Sözleşme kapsamında Üye’ye sunulan Hizmet’in kapsamı, Caffè Nero tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan genişletilebilir veya daraltılabilir.

Caffè Nero, bu Sözleşme’ye uygun olarak, Sözleşme’de yer alan maddelerde tümüyle de değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle, Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan Hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve her an değişebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Mobil Uygulama’nın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından, içeriğinin genişletilmesinden veya daraltılmasından  dolayı Caffè Nero’nun  Üye’ye veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Üye’nin Hizmet ile ilgili çekincesi varsa, Hizmet’ten faydalanmayı durdurabilir ve işbu Sözleşme’yi  sonlandırabilir.

Caffè Nero’nun, Mobil Uygulama’yı ya da herhangi bir İçeriği kullanmaktan veya kullanamamaktan kaynaklanan herhangi bir özel, ikinci derecede, önemli, örnek niteliğinde, ceza gerektiren, doğrudan veya dolaylı zarardan dolayı, bu türden zararların doğabileceği hakkında bilgilendirilmiş olsun veya olmasın, sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri durumlarda dahil olmak üzere; Mobil Uygulama’daki veya herhangi bir İçerik’teki ya da herhangi bir Ürün’deki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya Hizmetler’deki yanlışlar, hatalar veya kusurlardan Üye aracılığıyla sağlanan her türlü kişisel bilginin izinsiz kullanımından, veya virüs, yazılım arızaları ya da benzer mekanizmalardan hiçbir koşulda herhangi bir  sorumluluğu yoktur.

Yargı ve sair yetkili resmi merci kararıı, altyapı sorunları ve doğal afetler de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Mobil Uygulama’dan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir, yenileme veya bakım ve destek çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar da dahil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan hizmet kesintilerinden, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet’in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan, Mobil Uygulama’nın sunulmasında meydana gelebilecek olası kesintiler veya başka bir sebeple Üye’nin iletişiminde, Hizmet’in sağlanmasında ve/veya İçerik’te oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan Caffè Nero sorumlu değildir. Caffè Nero gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak için ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Hizmetler’e erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

 1. Hizmetler

10.1 Caffè Nero, bir bildirimde bulunmaksızın Üyelik Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ücretsiz kullanılan Hizmetler’i dilediği zaman tamamen veya kısmen ücretli hale getirebilir. Caffè Nero, Mobil Uygulama’da standart üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve standart Üyeler’den daha fazla haklara sahip kılınan imtiyazlı üyelik hizmeti de sağlayabilir.  Caffè Nero,  Hizmetler’in tamamını veya bir kısmını ücretsiz olarak sunmaya devam etme kle yükümlü değildir. Üye bu durumda, söz konusu Hizmet’in ücretini ödeyerek Hizmet’ten faydalanmaya devam edebilir veya Mobil Uygulama’yı kullanmayı durdurabilir. Üye’nin Hizmet’ten ücret ile yararlanmayı kabul etmemesi halinde Caffé Nero  herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Mobil Uygulama Sözleşmesi’ni ve  Hizmet sağlamayı sonlandıracaktır.

Üyelik ve/veya Hizmet’in ücret karşılığında sunulması halinde, Caffè Nero, ücret karşılığı  elektronik fatura düzenleyecek; Üye’nin Mobil Uygulama’da kayıtlı e-posta adresine gönderecektir.

10.2 Caffè Nero, Sözleşme tarihi ve zamanı itibariyle Üye’ye sağladığı Hizmet’in yanısıra  ek hizmetler sunabilir. Mevcut Hizmet ve söz konusu ek hizmetler ücretli olabilir. Bu durumda, Caffè Nero kendi takdirinde olmak üzere gerekli gördüğü durumlarda, ek hizmetleri de kapsayacak şekilde,  işbu Sözleşme’yi değiştirebilir, ek Sözleşme oluşturabilir veya Üye ile tamamen yeni bir Sözleşme akdedebilir. Caffè Nero, bu ek hizmetleri, mevcut Üye e-posta ve şifresi ile Üye’nin kullanımına sunabileceği gibi, Üye’ye ait yeni bir kullanıcı adı ve şifre yaratmayı da tercih edebilir. Ayrıca, Caffè Nero, bu tür ek hizmetler kapsamında, Üye’den  ek kişisel ve diğer türden bilgiler de talep edebilir. Ek hizmetlerin söz konusu olduğu durumlarda işbu Sözleşme kapsamında Hizmet tanımı, Üye’ye verilen ek hizmetleri de kapsayacak şekilde genişleyecektir. Bu kapsamda istenen kişisel bilgiler işbu Sözleşme’nin 7. madde hükmüne tabidir.

 1. Mobil Uygulama’ya Müdahale

Üye, Mobil Uygulama’ya başta hack’leme ve/veya virüs gönderme olmak üzere herhangi bir şekilde zarar verme amaçlı saldırılar ya da Hizmetler’i kesintiye uğratacak müdahaleler ve/veya yetkisiz erişimler yapamaz. Mobil Uygulama’yı diğer Üyeler’e, üçüncü kişilere, diğer web siteleri ya da mobil uygulamalara zarar verme amacıyla kullanamaz. Herhangi bir şekilde kendisinin veya başka bir Üye’nin Mobil Uygulama’yı kullanımını engelleyecek, iletişimini sekteye uğratacak, kendisine ve/veya üçüncü kişilere Mobil Uygulama’ya müdahalesi suretiyle herhangi bir neviden kazanç sağlayacak girişimlerde bulunamaz. Mobil Uygulama’da, yazılımında, tasarımında veya her türlü alt unsurunda herhangi bir hata bulması halinde bu hataları kötüye kullanamaz, üçüncü kişilerle paylaşamaz ve/veya kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin yararına olacak şekilde bu hatalardan faydalanamaz.

Üye, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde, Mobil Uygulama’ya ilişkin kendi bilgileri dahilinde gerçekleşen müdahaleleri ve/veya tespit ettikleri hataları Caffé Nero ile derhal paylaşmakla yükümlüdür.

Caffè Nero, Üye’nin işbu maddede öngörülen yasak ve kısıtlamalara aykırı davrandığını tespit ettiği takdirde, üyeliği derhal sonlandırılabilir. Ayrıca, Mobil Uygulama üzerindeki kişisel bilgileri yetkili yasal mercilere şikayet ve/veya suç duyurusu veyahut da tazminat talebi kapsamında bildirilebilir.

 1. Zararların Tazmini

Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklere aykırı davranılması sebebiyle, Caffè Nero‘ya, şubelerine, yetkililerine, temsilcilerine ve/veya diğer çalışanlarına ve Hizmetler’in verilmesi ile ilgili gerçek kişi ve tüzel kişilere verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, zararı doğrudan ya da dolaylı hareketleri ve/veya ihmali ile doğuran Üye’ye aittir. Zararın herhangi bir şekilde tazmin edilmiş olması, Caffè Nero’nun kendi adına dava açmasına engel teşkil etmez.

 1. Gizlilik

Üye, Caffè Nero’nun yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara ve/veya yetkili kişilere açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye’ye ait kişisel bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Caffè Nero‘dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini peşinen kabul eder.

Üye’ye ait kişisel bilgiler, Caffè Nero tarafından gizli tutulur ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak muhafaza edilir.

 1. Üyeliğin İptali ve Sözleşme’nin Sonlandırılması

Caffè Nero, işbu Sözleşme’yi

Üye’nin üyeliğini her zaman iptal edebilir.

Üye’nin yükümlülüklerine aykırı davranması, ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında, Caffè Nero Üye’den zararın tazminini talep hakkına sahiptir.

Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sonlandırılması halinde, Üye doğmuş tüm haklarını kaybeder ve doğabilecek haklarından feragat etmiş sayılır. Üye, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Üyelik sona ermiş olsa da, reklam, pazar araştırması veya üye odaklı hizmet sunumu için gereken amaçlar doğrultusunda, Mobil Uygulama’nın haklarını doğrudan veya dolaylı koruyan maddeler yürürlükte kalmaya devam eder. Bu maddeler süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

 1. Bildirimler, İletişim ve Tebligat Adresleri

Üye, Caffè Nero ile aşağıdaki telefon ve adresten  her zaman iletişime geçebilir. Mobil Uygulama içindeki ilgili kısımdan Caffè Nero‘ya doğrudan  e-posta gönderebilir.

Telefon :  902123297500

e-posta :   iletisim@caffenero.com.tr

Caffé Nero, Üye ile Mobil Uygulama’da bulunan e-posta adresi, telefon numaraları ve/veya posta adresi üzerinden iletişim kurabilir.

Caffè Nero tarafından yapılan bildirim ve duyurular, Caffè Nero‘nun seçimine bağlı olarak, Üye’nin Mobil Uygulama’da güncel tuttuğu e-posta adresine doğrudan e-posta göndererek ve/veya Üye’nin Mobil Uygulama’daki ”Bildirimler” alt sayfasında yer alan mesaj kutusuna mesaj bırakarak yapılabilir. Bu şekilde yapılmış bildirim ve duyurular, Üye Mobil Uygulama’ya giriş yapmasa dahi, bildirim ve duyuru tarihinde yapılmış olarak kabul edilecektir.

Caffè Nero, Üyelik Sözleşmesi’ne dair bildirimleri, Üye’nin Mobil Uygulama’da güncel tuttuğu e-posta adresine yapacaktır. Mobil Uygulama’da kayıtlı e-posta adresi olmamasından, yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan Caffè Nero sorumlu değildir. Böyle bir durumda, Üye,  Mobil Uygulama’ya giriş yaptığı IP (Internet Protocol) numarasından ilgili internet servis sağlayıcısına ulaşıp internet servis sağlayıcısından Caffè Nero’yla bağlantı kurulan geçerli e-posta adres bilgisini edinebilmesi için Caffè Nero‘ya gerekli izin ve onayı peşinen vermektedir. Aksi yazılı olarak bildirilmedikçe, Üye Mobil Uygulama’ya verdiği adresin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Sözleşme Hükümleri

Üye, Caffè Nero’nun ticari defterlerinin, Mobil Uygulama’ya ilişkin tuttuğu kayıtlar ile sair kayıtlarının 6100 sayılı HMK m. 193 anlamında tek başına kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.

Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersizliği, yasaya uygun olmaması veya uygulanmaması, Sözleşme’nin geriye kalan kısmının geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemez.

 1. Yürürlük

Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin üyeliği iptal edilinceye veya süreli yapıldığı takdirde süresi doluncaya kadar yürürlükte kalacak, tüm hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üyelik Sözleşmesi, üye olmak isteyen kişiler tarafından içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul edildikten sonra onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, Üye, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek Mobil Uygulama’ya üye olduğu takdirde Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen tüm yükümlülüklere, sorumluluklara ve külfetlere uyacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.